3G MOBIFONE
 • Dung lượng
 • Thời gian sử dụng
 • Cước phát sinh
 • Cú pháp
 
MIU
70.000đ /tháng
 • Dung lượng

  3.8Gb

 • Thời gian sử dụng

  30 ngày

 • Cước phát sinh

  Miễn phí

 • Cú pháp

  MU1 MIU gửi 9084

3MIU
210.000đ /tháng
 • Dung lượng

  12Gb

 • Thời gian sử dụng

  90 ngày

 • Cước phát sinh

  Miễn phí

 • Cú pháp

  MU1 3MIU gửi 9084

6MIU
420.000đ /tháng
 • Dung lượng

  27Gb

 • Thời gian sử dụng

  180 ngày

 • Cước phát sinh

  Miễn phí

 • Cú pháp

  MU1 6MIU gửi 9084

12MIU
840.000đ /tháng
 • Dung lượng

  60Gb

 • Thời gian sử dụng

  360 ngày

 • Cước phát sinh

  Miễn phí

 • Cú pháp

  MU1 12MIU gửi 9084

4G MOBIFONE
 • Dung lượng
 • Giá cước
 • Cước phát sinh
 • Cú pháp
 
HD70
70.000đ / tháng
 • Dung lượng

  3.8GB

 • Giá cước

  70.000đ

 • Cước phát sinh

  Mua thêm Data 4G

 • Cú pháp

  MU1 HD70 gửi 9084

HD90
90.000đ / tháng
 • Dung lượng

  5.5GB

 • Giá cước

  90.000đ

 • Cước phát sinh

  Mua thêm Data 4G

 • Cú pháp

  MU1 HD90 gửi 9084

HD120
120.000đ / tháng
 • Dung lượng

  8.8GB

 • Giá cước

  120.000đ

 • Cước phát sinh

  Mua thêm Data 4G

 • Cú pháp

  MU1 HD120 gửi 9084

HD200
200.000đ / tháng
 • Dung lượng

  16.5GB

 • Giá cước

  200.000đ

 • Cước phát sinh

  Mua thêm Data 4G

 • Cú pháp

  MU1 HD200 gửi 9084

HD300
300.000đ / tháng
 • Dung lượng

  33GB

 • Giá cước

  300.000đ

 • Cước phát sinh

  Mua thêm Data 4G

 • Cú pháp

  MU1 HD300 gửi 9084

TIN TỨC

KHUYẾN MẠI

Sorry, nothing to show here