3G MOBIFONE
 • Dung lượng
 • Thời gian sử dụng
 • Cước phát sinh
 • Cú pháp
 
MIU
70.000đ /tháng
 • Dung lượng

  3.8Gb

 • Thời gian sử dụng

  30 ngày

 • Cước phát sinh

  Miễn phí

 • Cú pháp

  MU1 MIU gửi 9084

3MIU
210.000đ /tháng
 • Dung lượng

  12Gb

 • Thời gian sử dụng

  90 ngày

 • Cước phát sinh

  Miễn phí

 • Cú pháp

  MU1 3MIU gửi 9084

6MIU
420.000đ /tháng
 • Dung lượng

  27Gb

 • Thời gian sử dụng

  180 ngày

 • Cước phát sinh

  Miễn phí

 • Cú pháp

  MU1 6MIU gửi 9084

12MIU
840.000đ /tháng
 • Dung lượng

  60Gb

 • Thời gian sử dụng

  360 ngày

 • Cước phát sinh

  Miễn phí

 • Cú pháp

  MU1 12MIU gửi 9084